Pomoc při péči

Pomoc při péči


Starost o někoho z rodiny, který se dostal nešťastnou náhodou na vozík nebo se již s jistým hendikepem narodil je velmi fyzicky i psychicky náročná. Přesto je pravda, že z různých dotazníků a anket vychází, že lidé, kteří se takto o někoho musí pravidelně nebo dlouhodobě starat nejsou nešťastní. Naopak, mnohdy udávají vyšší míru spokojenosti v životě. Dokazuje to jednoduše to, že my lidé nejsem přirozeně individualističtí a sobečtí. Přesto je nutné v takové životní situaci nutné najít určitou rovnováhu. Například, nebát se požádat o pomoc, pokud to jednoduše nemůžete vše časově zvládnout, najít si někoho, kdo má stejný problém a povykládat si s ním nebo si najít jiný koníček, u kterého se budete moci alespoň trochu odreagovat.

invalidní vozík

Celkově je úplně přirozené, když se dostanete do pečovatelské pozice úplně nečekaně, že vše nezvládnete a že budete potřebovat čas, než si nový rytmus trochu zažijete. V rámci celé této situace je nezbytné zařídit vše tak, abyste našli prostor, kde budete se svým blízkým na vozíčku bydlet. Pokud je vás v rodině více, vytvořit třeba nějaký systém, během kterého se budete v péči pravidelně střídat nebo si jednoduše rozdělíte úkoly tak, aby vše mohlo být zařízené co nejpraktičtěji.

člověk s hendikepem

Další věcí jsou peníze. U nás v České republice je vytvořený systém příspěvků na péči, na které budete mít při splnění nárok. Důležité je se ale o peníze zajímat, podívat se, jestli jsou podmínky splněny a včas podat žádost. V některých případech je také možné, přizpůsobit si také způsob práce. Někteří zaměstnavatelé systém práce z domu podporují. V neposlední řadě je také nezbytné, abyste se vůbec naučili, co všechno péče obnáší. Musíte si pořídit speciální předměty, bez kterých se neobejdete nebo které Vám práci významně ulehčí. Něčím takovým může být i sedák na židli zdravotní, který je prevencí í léčbou dekubitů.