Některé autožárovky mohou mít delší životnost, nebo vydávat více světla

Některé autožárovky mohou mít delší životnost, nebo vydávat více světla


Od žádné autožárovky nemůžete oÄekávat, že bude zároveň mimořádnÄ› svítit a pÅ™evyÅ¡ovat svým výkonem vÅ¡echny ostatní modely na trhu a souÄasnÄ› ji budete mít ve svÄ›tlometu po zbytek života. Musíte si vybrat buÄ jedno, nebo druhé – sílu osvitu, anebo delší dobu provozu. A jestliže opravdu oÄekáváte garanci jednoho z tÄ›chto parametrů, které jsou proti sobÄ› postavené na misce vah, spoléhejte na nÄ›kterou z osvÄ›dÄených znaÄek výrobců, jež jsou mistry svého oboru, a nabízené vlastnosti svých výrobků opravdu dodržují.
jízda za deště ve městě

Čemu dát přednost – délce svícení nebo výkonu

Pro denní svícení a pro kratší jízdy, zvláštÄ› v mÄ›stském provozu na osvÄ›tlené vozovce obvykle postaÄí běžný standard pro halogenové žárovky, který je již nÄ›kolik desítek let limitován legislativnÄ›. VÅ¡echny výrobky musí mít pÅ™edepsaný maximální svÄ›telný tok zhruba 1500 lumen, ale spodní hranice stanovena není. StejnÄ› tak je tolerováno pomÄ›rnÄ› Å¡iroké rozpÄ›tí barvy svÄ›tla, které je vymezeno pÅ™ibližnÄ› mezi 3000 – 4200 K. Pokud patříte k Å™idiÄům, kteří nic mimořádného od autožárovky neoÄekávají, můžete využít výhodu znaÄkových výrobků Osram Ultra Life, které lépe odolávají mechanickému chvÄ›ní vlákna pÅ™i jízdÄ›, a vydrží pracovat o nÄ›kolik let déle. Znamená to pak úsporu nákladů pÅ™i výmÄ›nách vadných žárovek, zvláštÄ› provádÄ›ných v autoservisech.
Mercedes kabriolet na silnici

ÄŒasté noÄní jízdy na delší vzdálenosti, jízdy po dálnici a v místech, kde je Å¡patnÄ› viditelná pravá krajnice, případnÄ› kde je zvýšený pohyb chodců a komplikované dopravní situace za snížené viditelnosti, znamenají pro každého Å™idiÄe zvýšení hladiny stresu, vyÄerpání a únavu, která může být i příÄinou vzniku nebezpeÄné dopravní situace. Tehdy se vyplatí zvážit výkonnÄ›jší, ale zároveň povolené svÄ›telné zdroje, napÅ™. Osram Night Breaker Laser. Více svÄ›tla je sice na úkor životnosti vlákna, ale jízda je bezpeÄnÄ›jší a hlavnÄ› příjemnÄ›jší.