Myslete na sebe


Znáte to – poÄasí je v tomto roÄním období jako na houpaÄce. A proto je nezbytné se pro rybolov náležitÄ› vybavit nejen po stránce technického vybavení a zabezpeÄení, ale myslet také na sebe, abyste nepromokli, nenachladili se a tak podobnÄ›. Na rybách Äasto totiž trávíte celou noc a není nic neobvyklého, že vás může pÅ™ekvapit déšť Äi silný, studený vítr. Pak je tÅ™eba ukrýt se do svého bivaku a mít ho také náležitÄ› vybaven. NavÅ¡tivte rybářské potÅ™eby PODBÄšRÃK, a pokud vám nÄ›co k vaÅ¡emu bivakování chybí, doplňte si to.

Myslete na nÄ›

Je jasné, že pokud patříte v tomto oboru mezi nadÅ¡ence tÄ›lem i duší, urÄitÄ› nebudete myslet jen na sebe, ale i na ulovené kousky. VždyÅ¥ i ryby si zaslouží Å¡etrné zacházení, a hlavnÄ› ty, které dostanete na bÅ™eh. Aby byly v bezpeÄí, mÄ›li byste mít pÅ™ipravenou podložku, kbelík s vodou a dostateÄnÄ› velký a kvalitní podbÄ›rák. As pokud budete používat nesprávné sestavy, můžete ohrozit rybu naprosto stejnÄ›, jako když s ní budete neÅ¡etrnÄ› zacházet. Mohli bychom pokraÄovat dál a dál. Například nutností správnÄ› zvolit a navázat háÄek, tak aby pomohl rybu vytáhnout z vody a nikoliv jí ublížit. U nás si vyberete!