Byt anebo dům

Byt anebo dům


Dům a zahrada. Tak tohle je téma samo o sobÄ›. Já si totiž myslím, že kdybych se tÅ™eba nÄ›koho zeptala, jestli bych chtÄ›l bydlet v domÄ› se zahradou anebo v malém bytÄ› bez zahrady, tak by asi mnoho lidí odpovÄ›dÄ›lo v domÄ› se zahradou. Tohle je sice pravda, ale tÅ™eba mnoho lidí si taky neuvÄ›domuje, že tÅ™eba dům a zahrada potÅ™ebují také urÄitou péÄi, urÄité sounáležitosti. PéÄi, protože pokud budete mít opravdu velikou zahradu, o kterou se nebudete starat, tak potom to dopadá opravdu katastrofálnÄ› a myslím si, že by ta zahrada byla potom smutná a celá zarostlá a opravdu nevím, co by potom na to Å™ekli tÅ™eba sousedé.

Mám udržovaný trávník.

Protože si myslím, že ti lidé, kteří mají zahradu, tak se o to starají a chtÄ›jí, aby mÄ›li opravdu krásný trávník anebo pÄ›kné záhonky. A to se týká také o domÄ›, tÅ™eba když vám teÄe stÅ™echou domů, tak samozÅ™ejmÄ› dům potÅ™ebuje novou stÅ™echu. Také se mi kolikrát stalo, že tÅ™eba sousedé si stěžovali na jiného souseda, který mÄ›l úplnÄ› neudržovanou zahradu a potom se mu tam zaÄaly množit různí hlodavci a další verbež, takže potom to lezlo také k sousedům. Tady jde vidÄ›t, že když budete mít opravdu zanedbanou zahradu anebo zanedbaný dům Äi nÄ›jakou chalupu anebo kůlnu, tak se tam můžou množit hlodavci.

Na zahradě mám růžové růže.

A tohle potom se nebude samozÅ™ejmÄ› líbit žádnému sousedovi a myslím si, že by se tohle nelíbilo ani vám. Proto je opravdu skvÄ›lé, že když víte dopÅ™edu, že se nebudete starat o veliký dům anebo zahradu, tak bude nejlepší, když tÅ™eba budete bydlet v malém bytÄ›, kde tÅ™eba zahradu nemáte a údržba malého bytu je také o nÄ›co ménÄ› nároÄná. Podle mého názoru údržba bytu je taková skoro až minimální. Je logické, že také se musíte starat o byt, aÅ¥ už je jakkoliv veliký, ale dá to ménÄ› práce a také financí, než tÅ™eba veliký dům se zahradou, který se musí udržovat snad celoživotnÄ›.